Πολιτική Απορρήτου


Η Εταιρία «Τσόγιας Α.Ε.» που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, 2ο χλμ Μουδανιών - Χαλκιδικής, 63200, τηλ 2373022173 διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα πολιτική παρέχει σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει από την Εταιρία συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:
   - τo όνομα, το επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση και το email

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (συνολικά ή μέρος αυτών, όπως κάθε φορά απαιτείται) ενδεικτικά σε:

  1. όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Εταιρίας μας, π.χ. νομικούς συμβούλους, κλπ
  2. στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών
  3. σε δικαστικές ή και άλλες ελεγκτικές αρχές
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους (όπου αυτοί δεν αναφέρονται από τον νόμο), αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε.

Η γνωστοποίηση γίνετε μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας, όταν αυτά απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα αυτών, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής

Δικαιώματά κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε: α) πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, β) διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, γ) τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημα σας στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@tsogiasonline.gr.

Copyright © 2024 Tsogias Online • Κατασκευή e-shop • Istopolis Group • Hosted & Supported by OSMIUM WEB SOLUTIONS